Välkommen!
 

Här anmäler du barnomsorg till förskola och fritidshem.

På Dalvägens förskola finns möjlighet att välja tvåspråkig förskoleverksamhet på finska och svenska. Om du önskar detta alternativ anger du det under "Extra information" på sidan 5 inne i ansökan.


Om barnet saknar svenskt personnummer anger du födelsedatum inklusive TF22 (flicka) eller TF11 (pojke), till exempel 130211TF11. 
Är barnet asylsökande anger du även ärendenumret till Migrationsverket (numret står på barnets LMA-kort).

Du som har sekretessmarkering gör inte din anmälan här utan kontaktar istället Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.

Lämnade personuppgifter databehandlas enligt dataskyddsförordningen.

Observera att du måste ta del av informationen i nedanstående folder innan du gör en anmälan:
 
Folder om barnomsorg i Skövde kommun


Förskolans placeringsperioder:
Ansök senast 15 april för placering augusti - oktober (erbjudande skickas till vårdnadshavare i maj-juni)
Ansök senast 15 augusti för placering november - december (erbjudande skickas till vårdnadshavare i september)
Ansök senast 15 oktober för placering januari - mars (erbjudande skickas till vårdnadshavare i oktober-november)
Ansök senast 15 januari för placering april - juni (erbjudande skickas till vårdnadshavare i februari)

Det är viktigt att ansöka i god tid före ovanstående datum!
Close Help