Presentation av studievägar.   2023-12-10

Utbildningsvägar inom Utbildning Skaraborg inför höstterminen 2023  

Här nedan kan du söka fram vilka studievägar som finns i olika kommuner, friskolor och vid olika skolor. Du kan även söka på ett visst nationellt program och få upp dom som finnas att söka hos oss.
Först gör du ett urval bland Urvalsalternativen, sedan klickar du på knappen Visa beställda sökalternativ.
Informationen om de olika studievägarna bygger på uppgifter somAntagningsenheten får från kommuner och fristående gymnasieskolor.
Nedan går att välja om koder som hör till respektive studieväg skall visas.Det är inte nödvändigt för en sökande att känna till dessa koder.

Tillbaka
URVALSALTERNATIV  
Kommun
Önskad skola
Program
Visa koder  Ja    Nej
Välj ett av urvalen ovan och tryck här 
Tillbaka
Visa meddelanden  
Antagningskansliet   Box 54   541 22 Skövde   tel: 0500-49 72 43     
Omstart: 2023-12-10 04:33:35